Vähemmän oletuksia, enemmän ymmärrystä. Design thinking auttaa varmistamaan, että teet asioita, jotka vastaavat oikeiden asiakkaiden oikeisiin tarpeisiin.

Design thinking (suom. suunnitteluajattelu tai muotoiluajattelu) on jatkuvasti suosiotaan kasvattava malli tuntemattomien tai epäselvien ongelmien ratkaisemiseksi. Sen ydinajatukset ovat ihmislähtöisyys, luovan ja analyyttisen ajattelun yhdistäminen sekä kokeilukulttuuri. Palvelumuotoilu on kehittynyt tältä pohjalta ja käytämme luonnollisesti myös niitä keinoja työssämme.

Asiakaslähtöinen prosessi

Asiakaslähtöinen prosessi

Design thinking -malli lähtee aina empatiasta: käyttäjän elämää pyritään ymmärtämään, jotta voidaan määritellä ratkaisemisen arvoinen ongelma. Nopean ideoinnin, prototypioinnin ja testaamisen avulla toimimattomat ratkaisut pyritään karsimaan tehokkaasti pois, jolloin jäljelle jää toimivaksi osoitettu konsepti

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on aina oikeassa, vaikka asiakas ei ihan aina olisikaan. Aidosti asiakaskeskeinen tekeminen on yrityksen tärkein kilpailutekijä 2020-luvulla. Pyrimme aina suunnittelemaan ratkaisuja, jotka maksimoivat asiakaskokemuksen arvon.

Yhteistyö

Yhdessä tekeminen

Uskomme, että kaikki parhaat puolemme yhdistämällä ja kaikkia sopivasti kuuntelemalla pystymme suunnittelemaan parhaan mahdollisen ratkaisun. Tekemällä suunnittelutyön yhdessä loppuasiakkaan ja tilaajan kanssa, saamme aikaiseksi kaikille merkityksellisemmän lopputuloksen.

 

Kokonaisvaltaisuus

Tuotteesta/palvelusta tulee sitä todennäköisemmin menestys, jos kaikki yllä olevat näkökulmat on otettu huomioon. Design thinking -työskentelyyn on sisäänrakennettu, että nämä kaikki asiat tulevat jatkuvasti joka vaiheessa esille ja niiden kyseenalaistaminen on sekä luontevaa että suotavaa.

Uteliaisuus ja ideoiminen

Jos on heti tietävinään kaikki vastaukset, ei ole mahdollisuutta uuden löytämiseen. Siksi suunnittelutyömme pohjautuu aina käyttäjälähtöisiin design thinking -periaatteisiin:

  1. ole utelias ja empaattinen
  2. etsi ratkaisemisen arvoinen ongelma
  3. leikittele useilla ratkaisuvaihtoehdoilla
  4. testaa ideoitasi ketterästi käytännössä
  5. kehitä oppimasi perusteella
Ota yhteyttä

Ihan vaan kokeilumielessä

Vaikkei tarve olisikaan vielä ihan kirkkaana mielessä, kannattaa siitä silti höpötellä ääneen asiantuntijan kanssa. Olemme aika huonoja myyntimiehiä, joten tyrkytystä ei tarvitse pelätä.

OTA YHTEYTTÄ