Mikä on design sprint?

Design sprint on Google Venturesin suunnittelema tehokas suunnittelujakso, jonka ideana on kasata pieni, mutta monipuolinen ryhmä, pyhittää viisi päivää (max. 2 viikon aikana) kalenterista sprintille ja edetä ripeää vauhtia ongelmasta testattuun ratkaisuun.

Design sprint on vähän kuin aikakone tulevaisuuteen, jonka avulla näet ideasi testattuna ja valmiiksi hahmoteltuna – ilman kuukausia kestävää palaverimyllyä.

Sprintin kulku

Päivä 1

Luodaan yhteinen ymmärrys siitä, millaista ongelmaa olemme ratkaisemassa.

Päivä 2

Ideoidaan ratkaisuehdotuksia ja priorisoidaan niistä tärkeimmät.

Päivä 3

Rakennetaan prototyyppi yhteisten ideoiden pohjalta.

Päivä 4

Testataan prototyyppiä kohderyhmien edustajilla.

Päivä 5

Hiotaan prototyyppiä opitun perusteella ja tehdään roadmap jatkotoimenpiteistä

Design sprintin edut

  • Saadaan avainhenkilöt samaan tilaan suunnittelijoiden kanssa, jolloin kaikki saadaan sitoutettua muutokseen ja antamaan työhön oma, arvokas panoksensa. (Optimimäärä tekijöitä on 4-6 yrityksen päättäjää + 2 fasilitaattoria.)

  • Minimoidaan tavanomaiseen projektityöskentelyyn liittyvät kommunikaation esteet yrityksen asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden väliltä, jolloin suunnittelua tehdään parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella

  • Kyetään päättämään asioista nopeasti, tehokkaasti, osallistavasti ja läpinäkyvästi

  • Edetään nopeasti kohti konkreettista prototyyppiä ja päästään testaamaan sitä välittömästi oikeilla käyttäjillä

Design sprintin palautteita

Ota yhteyttä